کشف ۵۰۰۰ قرص روانگردان در گمرک فرودگاه امام

[ad_1]

خبرآنلاین: گمرک ایران از کشف و ضبط بیش از هفت کیلوگرم تریاک و پنج هزار عدد انواع قرص های روانگردان و متادون در آذرماه امسال خبر داد.

به نقل از واحد کشفیات حوزه ۳گمرک فرودگاه امام خمینی(ره)، آذرماه امسال مقدار هفت کیلو و ۱۷۴ گرم تریاک و پنج هزار و ۸۵۱ عدد انواع قرص روانگردان و متادون کشف و ضبط شد.

کشفیات مواد مخدر توسط ماموران گمرک در ماه های اخیر سیر صعودی داشته و بطور عمده به دلیل تجهیز گمرکات مسافری به تجهیزات کنترلی پیشرفته، افزایش آموزش کارکنان در حوزه مواد مخدر صنعتی، سنتی و قرص های روان گردان و همچنین دیگر اقدامات اطلاعاتی- امنیتی توسط ماموران گمرک بوده است.

گمرک ایران سال گذشته از سوی مرکز اطلاعات و امنیت سازمان جهانی گمرک به عنوان یکی از گمرکات برتر جهان در مبارزه با مواد مخدر شناخته شد.

[ad_2]LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE