یادداشت یادگار امام برای حسن حبیبی

[ad_1]

خبرگزاری ایلنا: یادگار امام در صفحه اینستاگرام خود یاد حسن حبیبی را گرامیداشت.
 
یادگار امام در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
امروز سالروز درگذشت یکى از پاکترین و شریف‌ترین سیاست‌مداران ایران است. عزیز از دست رفته و پاک طینتمان دکتر حسن حبیبى. این بزرگوار را شاید برخى با سه دوره حضور در جایگاه معاونت اول رییس جمهور در دوره ریاست جمهورى حضرات آقایان هاشمى و خاتمى و یا چندین سال وزارت در زمان امام و در دولت حضرت آیت‌الله خامنه‌اى و مهندس موسوى بشناسند؛ اما نقش آن بزرگوار به سال‌ها قبل از آن باز مى‌گردد و یکى از نقاط اوج آن حضورش در نوفل لوشاتو و در پرواز انقلاب است. سالروز درگذشت ایشان را به همسر بزرگوار و دختر مکرمه‌شان تسلیت مى‌گویم. یادش همواره با ما هست، نامش همواره بر زبان‌ها به نیکى جارى باد.
 
یادداشت یادگار امام برای حسن حبیبی 

[ad_2]LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE