خودکشی ۳ هزار کشاورز هندی در ۲۰۱۵

[ad_1]

خبرگزاری ایرنا: سازمان ملی ثبت جرائم هند روز شنبه در گزارشی اعلام کرد حدود سه هزار کشاورز در سال ۲۰۱۵ به علت ناتوانی بازپرداخت وام بانک ها و موسسات مالی دست به خودکشی زده اند.

بر اساس این گزارش ،تعداد هشت هزار و هفت نفر از کشاورزان این کشور در سال ۲۰۱۵ اقدام به خودکشی کرده اند که این تعداد نسبت به سال قبل از آن، ۴۱٫۷ درصد افزایش نشان می دهد.

این گزارش تعداد کشاورزانی که در سال ۲۰۱۴ اقدام به خودکشی کرده اند را پنج هزار و ۶۵۰مورد اعلام کرده است .
ایالت ماهاراشترا در جنوب هند با سه هزار و ۳۰ مورد،بیشترین تعداد خودکشی را در میان ایالت ها داشته است.
ایالت های تلنگانا با یک هزار و ۳۵۸ ،کارناتاکا یک هزار و ۱۹۷ و چتیزگر با هشت با ۸۵۴ خودکشی کشاورزان در رده های بعدی قرار دارند.
سازمان ملی ثبت جرایم هند ،ورزشکستگی و بدهی ،از بین رفتن محصولات کشاورزی ، مشکلات خانوادگی و بیماری را از دیگر علل خودکشی کشاورزان اعلام کرده است.
در دهه های گذشته هیچ یک از دولت های هند موفق به کاهش خودکشی کشاورزان نشده اند.
دولت ‘مودی’ ۸۰ روز پس از روی کار آمدن، برای کاهش خودکشی کشاورزان اقدام به اصلاح قانون کرد ولی این راهکار نیز موفقیتی در دستیابی به این هدف نداشت.
زندگی ۶۰ درصد از مردم هند بطور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق کشاورزی تامین می شود.

[ad_2]LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE